Aetap
consultancy & incasso

kvk: 60971649
btw: NL145783431B02
tel: +31(0)6 – 14 617 836
mail: office@aetap.nl www.aetap.nl

Algemene voorwaarden &
tarieven

 

Aetap consultancy & incasso

Aetap heeft als doel credit management bereikbaar te maken voor met name zelfstandigen en kleinere ondernemingen. Door te adviseren, door taken uit handen te nemen, of door een combinatie hiervan.

Consultancy

Weet u de werkelijke kosten van de facturen die u verstuurt?
Is uw debiteurenbeheer optimaal ingericht?
Zijn uw kosten eenvoudig te beperken?

Aetap brengt dit helder en duidelijk voor u in kaart. Geschikt voor startende ondernemers, maar ook een doorgewinterde ondernemer zal verbaasd zijn over het resultaat dat behaald kan worden met efficiënt(er) debiteurenbeheer. Na consult van Aetap zult u voornoemde vragen met een volmondig “ja” kunnen beantwoorden, en daarmee uw voordeel kunnen doen.

Incasso

Helaas komt het maar al te vaak voor dat facturen (veel) te laat worden voldaan, of zelfs onbetaald blijven vandaag de dag. Vervelende gevolgen zijn dat u als ondernemer enerzijds niet direct over dat deel van uw vermogen kunt beschikken, en anderzijds dat u tijd en energie moet steken in het alsnog betaald krijgen van die facturen. Deze tijd is kostbaar en de energie die het vergt is veelal negatief.

Aetap spant zich in om uw facturen op maatschappelijk verantwoorde wijze voldaan te krijgen. Hierbij staat het klantbehoud centraal, maar ook houden wij rekening met de omstandigheden van uw debiteur. Het streven is om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Debiteurenbezoek

Het reguliere incassotraject kan worden aangevuld met een bezoek aan uw debiteur. De ervaring leert dat persoonlijk contact vaak leidt tot afspraken die daadwerkelijk worden nagekomen. Hierdoor is er eerder resultaat, en zijn de resultaten ook beter dan wanneer alleen een regulier traject gevolgd wordt.

Adresonderzoek

Het kan voorkomen dat uw debiteur door bijvoorbeeld ander werk of door een scheiding niet langer op het bij u bekende adres woonachtig is. Aetap helpt u met het vinden van de huidige woon- of verblijfplaats van uw debiteur.

Verhaalsonderzoek

Een onderzoek naar mogelijkheden tot verhaal op een debiteur helpt u de juiste beslissing te nemen in de overweging of het zal lonen om een incassotraject te starten of voort te zetten. In de minnelijke fase, maar zeker ook in de gerechtelijke fase. Een gerechtelijke traject brengt extra kosten met zich mee, zoals de kosten voor de gerechtsdeurwaarder en het griffierecht. Het is raadzaam om in zo’n geval op voorhand vast te stellen of de balans tussen kosten en baten positief blijft.

Het onderzoek is vooral gericht op het vinden van vermogensbestanddelen. Deze informatie komt niet alleen van pas in het geval van incasso, maar is tevens nuttig voor het op waarde schatten van uw potentiële klanten.